20. juni 2016 kl. 17

Dato / 20. / juni 2016

 1. Godkendelse af dagsorden

2. 1. Budgetrevision pr. 31.03.2016 - Alle udvalg

3. Fusion mellem Holding- og driftsselskaberne i Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner

4. Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2015

5. Integrationsområdet. Pavillonløsning som midlertidige boliger til flygtninge

6. Ribe Boligforening, afdeling 32 - Afhændelse af Kastanie Allé 18

7. Godkendelse af retningslinjer for udviklingspuljen

8. Forslag til Kommuneplanændring 2016.47 og Lokalplan 01-030-0003 - Esbjerg Kollektivhus

9. Nedrivning af 12 faldefærdige og skæmmende ejendomme i landsbyer og det åbne land

10. Ideoplæg vedr. erstatningsboliger for Sjællandsgade

11. Årsberetning 2015 for magtanvendelse og andre indgreb

12. Renovering Kongensgade 3. & 4. etape - projekteringsbevilling

13. Ny daginstitution i Tjæreborg - Anlægsbevilling

14. Sygeplejeklinik Østerbycentret, Esbjerg - Anlægsbevilling