Byrådsmøde 16. januar 2017

Dato / 16. / januar 2017

1.Godkendelse af dagsorden
2. Prøvelse af spørgsmål om fritagelse og stillingtagen til indkaldelse af stedfortræder
3. Ændring af styrelsesvedtægten - vederlag til udvalgsformænd samt vederlag til udvalgsmedlemmer
4. 
Orienteringssag om nedlæggelse af Forsknings og Udviklingspark Vest A/S
5. 
Retningslinjer for tilsyn i dagtilbud
6. 
Tonede linjer pr. 1. august 2017
7. 
Din Forsyning, Ansøgning om godkendelse af betalingsvedtægt og regulativ
8. 
Affaldsplan for Fanø Kommune 2017