Byrådsmøde 18. december 2017

Dato / 18. / december 2017

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Ændring af styrelsesvedtægten - ændring af antallet af medlemmer i Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur & Fritidsudvalget
 3. Etablering af § 17 stk 4 udvalg vedrørende kommunal ungeindsats
 4. Udmøntning af grundkapital for 2018-2021
 5. Ny Deklaration for Rybners
 6. Evaluering af bymidtesamarbejdet 2017
 7. Fælles kriterier for udlejning af ungdomsboliger
 8. Afskaffelse af daginstitutionernes lukkedage
 9. Godkendelse af Rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Esbjerg Kommune og Esbjerg Ensemble
 10. Revision af Natura 2000-afgrænsningerne
 11. Vedtagelse af Kommuneplan 2018-30
 12. Affaldsplan for lystbådehavn ved Esbjerg Strand
 13. Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af Fengers Allé 3, 6740 Bramming
 14. Handleplan for Center for Misbrug & Udsatte
 15. Boliger Kornvangen 1-5 og 9 A-D, anlægsbevilling
 16. Mobildækning og lejepriser for antennemaster m.v.
 17. Etablering af cykelstier 2017 - Tillægsbevilling
 18. Opførelse af P-hus i Danmarksgade 62, udbud af entreprise
 19. Etablering af sygeplejeklinikker i Distriktscenter Strandby, Plejecenter Østergården, Områdecenter Hedelund og Skovbo Centeret
 20. Tilpasning af kommissorium for det Rådgivende Udvalg for Vadehavet