Byrådsmøde 19. december 2016 kl. 17.00

Dato / 19. / december 2016

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Udmøntning af grundkapital for 2017-2020
  3. Samarbejdsaftale med Headspace
  4. Boligforeningen ´32, afdeling 18, Skjoldsgade/Spangsbjerggade - Helhedsplan, skema A
  5. Grønlandsparkens daginstitution - skitseforslag og frigivelse af anlægsbudget til indretning på Studie 10
  6. Færdiggørelse af brostensbelægning i Sviegade, Ribe
  7. Gentænkning kollektiv trafik - anlægsprojekter
  8. Renovering Kongensgade 3. etape - anlægsbevilling