Byrådsmøde 19. februar 2018 kl. 17.00

Dato / 19. / februar 2018

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Ansøgning om anlægstilskud til nyt inventar- Esbjerg International School
  3. Ansøgning om oprettelse af privatinstitution Børnehuset Sapin
  4. Ministerdeklaration for det Trilaterale Vadehavssamarbejde
  5. Godkendelse af udkast til ejerstrategi for Deponi Syd I/S