Byrådsmøde 19. juni 2017

Dato / 19. / juni 2017

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Stedfortræder for Jørn Schultz
 3. 1. Budgetrevision pr. 31.03.2017 - Alle udvalg
 4. Regnskab 2016, Sydvestjysk Brandvæsen
 5. Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter
 6. Ansøgning fra Esbjerg Spildevand A/S om kommunegaranti på lån på til 70 mio. kr.
 7. Konstituering - udvidelse af Bevillingsnævnet med sagkyndigt medlem
 8. Evaluering af Darum Børneby
 9. Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Farup Kultur- og Aktivitetshus
 10. Sydvestjyske Museer - anmodning om at midler afsat til udvendig vedligehold af Quedens Gaard kan anvendes til renovering
 11. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2018-30
 12. Forslag til Kommuneplan 2018-30
 13. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2016.67 Café Smedegade
 14. Ekspropriation til gasdistributionsledning mellem Korskro og Bramming
 15. Ankestyrelsen henvendelse vedr. venteliste til botilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
 16. Renovering af botilbud i Sjællandsgade
 17. Forbrændingspriser
 18. Puljetilskud til national cykelrute - Frigivelse af midler
 19. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-010-0019 for biografcenter ved Shoppingcenter Broen, Exnersgade
 20. Forslag til kommuneplanændring nr. 2016.65 og lokalplan nr. 01-010-0026 boliger på Museumspladsen i Esbjerg
 21. Opførelse af P-hus Danmarksgade 62, Anlægsbevilling
 22. Supercykelstibro Esbjerg banegård, køb af areal, pendler parkering og trappeadgang til biografcenter
 23. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger