Byrådsmøde 20. marts 2017

Dato / 20. / marts 2017

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fastsættelse af frist for ændrings- og underændringsforslag til Budget 2018- 21
  3. Godkendelse af Blåmuslingen som privatinstitution
  4. Styrelsesvedtægt for særlige dagtilbud
  5. Program for områdefornyelse i Bramming
  6. Opfølgning på plan for Marbækområdet
  7. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring nr. 2015.27 og Lokalplan 38- 070-0001 Vester Vedsted Landområde. Rekreativt anlæg ved Tradsborg Plantage
  8. Forslag til lokalplan 01-010-0019 for biografcenter ved Shoppingcenter Broen, Exnersgade, Esbjerg
  9. Forslag til kommuneplanændring 2016.58 og lokalplan 01-090-0004 for blandet bebyggelse ved Gasværksgade, Gammelby Ringvej, Ringen og Teglværksgade, Esbjerg
  10. Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien - Projekteringsbevilling