Byrådsmøde 23. maj 2016 kl. 17:00

1. Godkendelse af dagsorden

2. Regnskabsafslutning 2015 - Sydvestjysk Brandvæsen

3. Integrationsområdet. Boliger til flygtninge

4. Blåmuslingen - godkendelse af lokaler og opsigelse af driftsaftale

5. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2015.35 Erhvervsområde i Kjersing

6. Fremlæggelse af forslag til kommuneplanændring nr. 2016.44. Restaurant overfor Vor Frelsers Kirke i Skolegade