Byrådsmøde 24. oktober 2016 kl. 17.00

Dato / 24. / oktober 2016

1. Godkendelse af dagsorden
2. Hovedrapport om ligestillingsredegørelse 2015
3. Integrationsområdet. Midlertidige boliger til flygtninge i Bramming
4. Vandforsyningsplan 2016
5. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2015.31 og Lokalplan 01-010-0014 - Hotel i Skolegade, Esbjerg
6. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2016.47 og Lokalplan 01-030-0003 for Esbjerg Kollektivhus
7. Forslag til kommuneplanændring 2016.56 og lokalplan 21-050-0002, Område til golfbane ved Bramming
8. Busprioritering - signalanlæg og arealerhvervelse Degnevej-Strandby Kirkevej
9. Byggeri af ny daginstitution - Vognsbøl Børnehus