Byrådsmøde 2.5.2016

Dato / / 2. maj 2016

1. Godkendelse af dagsorden

2. Overførsel af rådighedsbeløb til 2016

3. Regnskab 2015 - Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2016 og senere

4. Årsregnskab 2015

5. Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2015

6. Ansøgning fra Esbjerg Vand A/S om kommunegaranti op til 35 mio. kr.

7. Etablering af støjvold ved Korskro Motorsportscenter - sydøstlig skel

8. Det Gamle Rådhus i Ribe

9. Affaldsplan for Fanø Kommune 2017

10. Beslutning om friarealforbedring for den vestlige del af karréen Kongensgade, Kirkegade, Skolegade og Torvet

11. Integrationsområdet. Midlertidige boliger til flygtninge i ledige ældreboliger

12. Værdighedspolitik 2016-19

13. Idéoplæg Krebsestien

14. Demensstrategi

15. Automatisering af frislusen i Ribe

16. Ombygning af Bøge Alle 15-17, 18 boliger - projekteringsbevilling

17. Esbjerg Strand etape 1 - projekteringsbevilling