Byrådsmøde 3. april 2017

Dato / / 3. april 2017

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til indkaldelse af stedfortræder
  3. Sektorplan for Dagtilbud - evaluering af 2009-2016 og mål for 2017-2024
  4. Kommuneplanændring 2017.070 Tjæreborg By, Bydelscenter Tjæreborg
  5. Tilsynsplan 2017-2020 for miljøtilsynet i Esbjerg og Fanø Kommuner
  6. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021
  7. Godkendelse af Forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø Kommuner
  8. Ny formand for Handicaprådet pr. 1.1.2017 og udpegning af nye suppleanter