Byrådsmøde 4. december 2017

Dato / / 4. december 2017

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Ændring af styrelsesvedtægten - ændring af antallet af medlemmer i Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur & Fritidsudvalget
  3. 3. Budgetrevision pr. 30.09.2017 - Alle udvalg
  4. Arbejdernes Boligforening - Alment nybyggeri i Teglværksgade
  5. Boligforening Ungdomsbo - Alment nybyggeri på Tovværket (Skema A)
  6. Boligselskabet BSB Esbjerg - Kapitaltilførsel
  7. Udvikling af Byparken - Arkitektkonkurrence
  8. Renovering af hal 1 Granly Hockey Arena - anlægsbevilling
  9. Renovering af belægning Sønderportsgade og Korsbrødregade, Ribe
  10. Afskedsreception for borgmester Johnny Søtrup