Byrådsmøde 4. september 2017 kl. 17

Dato / / 4. september 2017

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. 2. Budgetrevision pr. 30.06.2017 - Alle udvalg
 3. Halvårsregnskab 2017
 4. Evaluering af reglement for spørgetid i Byrådet
 5. Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2018
 6. Overdragelse af forretninger til Hegnsynet
 7. Svar til Ankestyrelsen vedrørende standsningsretten i kommunestyrelseslovens § 23
 8. Budgetforslag 2018-21 - Byrådets 1. behandling
 9. Orientering om magtanvendelse foretaget i Esbjerg kommunes tilbud i perioden 2014 - 2016
 10. Nye høringsfrister for planer efter den nye planlov
 11. Kulturhistorie og Planlægning (KoP)
 12. Ansøgning om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af Skolegade 6, 6740 Bramming
 13. Indsatsplan for Forum Vandværk
 14. Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassin i Bramming
 15. Tilskud til nedrivning af 3 faldefærdige og skæmmende bygninger i landsbyer og det åbne land
 16. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2016.64 og lokalplan 01-010-0022 Boliger ved Havnegade, Esbjerg
 17. Endelig vedtagelse af Mellembyplan for Gredstedbro
 18. Kollektiv trafik - økonomi regnskab 2016, samt budget 2017-2021