Byrådsmøde 5. september 2016 kl. 17

Dato / / 5. september 2016

1. Godkendelse af dagsorden
2. 2. Budgetrevision pr. 30.06.2016 - Alle udvalg
3. Halvårsregnskab 2016
4. 
Budgetforslag 2017-20 - Byrådets 1. behandling
5. Integrationshus
6. 
Beretning for 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemålssager
7. 
Plan for Marbækområdet
8. 
Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for fire forsinkelsesbassiner
9. 
Reviderede vedtægter for Energnist I/S