Byrådsmøde 6. juni 2016 kl. 17

Dato / / 6. juni 2016

1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel Beredskabsplan for Esbjerg Kommune
3. Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune
4. Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti
5. Ansøgning fra Esbjerg Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 70 mio. kr.
6. Helhedsplan 2013 - årlig status 2016
7. Varetagelse af lektiehjælp og faglig fordybelse
8. Vandforsyningsplan for Esbjerg Kommune
9. Forslag til kommuneplanændring 2014.16 og lokalplan 40-060-0002 Ribe Vikingecenter i Lustrup
10. Forslag til Kommuneplanændring 2015.31 og Lokalplan 01-010-0014 - Hotel ved Skolegade
11. Forslag til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune