Byrådsmøde 6. marts 2017 kl. 17

Dato / / 6. marts 2017

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte
  3. Ændring af vedtægter for Esbjerg Havn
  4. Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på Store Bededag i forbindelse med Tulipanfesten 2017
  5. Forslag om ændring af principperne for ferieplanen for folkeskolerne i Esbjerg Kommune gældende fra skoleåret 2017/18
  6. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2016.56 og lokalplan 21-050-0002, Område til golfbane ved Bramming
  7. Ombygning af Bøge Alle 15-17, 18 boliger
  8. Ny overgang i Jernbanegade ved Norgesgade og Banegårdspladsen
  9. Opførelse af nyt off. toilet p-plads Nord, Ribe
  10. Særtransportrute til høje vindmølletransporter øst om Esbjerg, anlægsbevilling og ekspropriation