Borgermøde vedr. Torvegade 6, 12. januar 2021 kl. 19

388 views
Dato / 12. januar 2021
  1. Velkomst v. Karen Sandrini, udvalgsformand for Plan & Miljøudvalget
  2. Præsentation af projektet for Torvegade 6 v. Mikkel Wienberg og Martin Büchert, hhv. Friis & Moltke Architects og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk
  3. Forslag til kommuneplanændring og lokalplan v. Morten Harder, stadsarkitekt, Esbjerg Kommune
  4. Miljørapportens indhold v. Morten Harder og Rambøll
  5. Spørgsmål til planforslagene