Byrådmøde 16. marts 2015

278 views
Dato / 20. april 2016
DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forslag til landdistriktspolitik
3. Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013 - 2014
4. Forslag om placering af Studie 10 pr. 1. august 2015
5. Egnsteateraftale for Den Ny Opera i 2016
6. Tobakken - Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb
7. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til Esbjerg Kunstmuseum
8. Frigivelse af anlægsmidler til projekter på Korskro Motorsportcenter
9. Orientering om udviklingsplan for området omkring Ribe Fritidscenter
10. Forslag til Mellembyplan for Tjæreborg, en by med Energi
11. Program for områdefornyelse i Østerbyen, Esbjerg
12. Nedrivning af bevaringsværdig bolig - Skolestien 1, 6710 Esbjerg
13. Esbjerg Kommunes trafiksikkerhedsplan 2015-2020
14. P-pladser ved skoler mv. – anlægsbevilling
15. Renovering Sneum Sluse – anlægsbevilling
16. Trafikplan Bramming
17. Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger Farupvej, Ribe - Skema A
18. Beretning for 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemålssager

LUKKET

19. Salg og udbud af jord til dagligvareforretning i Vejrup