Byrådsmøde 1. april 2019

302 views
Dato / 2. april 2019
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Kunstgræsbane Tjæreborg - anlægsbevillinger
  3. Udenomsarealer isarenaen - ankomstområde og magasinvej/p-plads, anlægsbevillinger
  4. Forslag til Kommuneplanændring nr. 2018.22 og Forslag til Lokalplan nr. 20-010-0003, Boligområde nord for Grimstrup skole, Egedalvej
  5. Forslag til Kommuneplanændring og lokalplan for boliger til socialt botilbud
  6. Maritimt Center Esbjerg Strand - Projekteringsbevilling
  7. Socialtilsynets tilsyn med tilbuddene i Social & Tilbud 2018