Byrådsmøde 1. maj 2023 kl. 17.00

210 views
Dato / 1. maj 2023
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Overførsel af rådighedsbeløb til 2023 og senere samt lånoptagelse for
2022

3. 
Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2023 og senere

4. 
Årsregnskab 2022

5. 
Årsregnskab for Business Esbjerg 2022

6. 
Generalforsamling DIN Forsyning A/S den 8. maj 2023

7. Befolkningsprognose 2023-2033

8. Ansøgning om at afholde The Tall Ships Races i 2025 og indgåelse af
Anchor Port aftale

9. Ansøgning om midler fra Investeringspuljen for Oplevelser & Kultur

10. 
Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at
holde åbent i Ribes butikker i forbindelse med Tulipanfesten 2023

11. Centerstruktur i Esbjerg Kommune

12. 
Etablering af bionaturgasledning fra Bramming til Esbjerg

13. Forslag til forenklet proces for Beskæftigelsesplan 2024

14. 
Opgørelse over magtanvendelse og værgemål i 2022

15. Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune