Byrådsmøde 1. marts 2021 kl. 17

248 views
Dato / 2. marts 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Børnevenlig Kommune - ønsket belysning af potentialer
  og konsekvenser
 3. Godkendelse af Miljøkonsekvensrapport til offentlig
  høring
 4. Hviding Sognearkiv - Anlægsbevilling til etablering af
  lokaler ved Kultur- og Aktivitetscentret Egebæk-Hviding
 5. Kommuneplanændring nr 2020.53 og lokalplan 01-010-0029
  Torvegade 6 i Esbjerg
 6. Lovliggørelse af altaner
 7. Arealerhvervelse til cykelstier
 8. Etablering af trampesti i Marbæk
 9. Forplads til Jerne nærbanestation - Anlægsbevilling
 10. Krydsningshelle Hjertingvej
 11. Opklassificering af private fællesveje og ændringer i
  vejens funktioner for etablering af cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret -
  efter høring
 12. Anvendelse af Søgården som midlertidige §107 tilbud
 13. Oprettelse af aflastningstilbud på Gammelby Strandvej
  1, Esbjerg