Byrådsmøde 10. oktober 2016, 2. behandling af budgettet, Mødet starter kl. 16.00

417 views
Dato / 11. oktober 2016
1. Godkendelse af dagsorden
2. Prøvelse af spørgsmål om fritagelse og stillingtagen til indkaldelse af
stedfortræder
3. Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20.