Byrådsmøde 10. oktober 2022 kl. 16

377 views
Dato / 10. oktober 2022

1. Godkendelse af
dagsorden

2. Byrådets 2.
behandling af forslag til budget 2023 og budgetoverslag 2024-26

3. Hensigtserklæring
om styrket dialog og samarbejde på uddannelsesområdet

4. Oplevelse og
Kultur

5. Kommissorium for
udarbejdelse af boligpolitik

6. Tidspunkt for
afstemning på Mandø i forbindelse med Folketingsvalg

7. Evaluering af
borgerdrevne forslag

8. Esbjerg
almennyttige Boligselskab, afdeling 3 Spangsbjergparken - Ansøgning om
væsentlig forandring med kommunegaranti

9. Esbjerg
almennyttige Boligselskab, afdeling 5 Skoleparken - Ansøgning om væsentlig
forandring med kommunalgaranti

10. Frifelt/Roager
Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti på 3,0 mio. kr.

11. Ændring af
budgetbevilling vedrørende plads til centerelever ved Vittenbergskolen Vadehav

12. Procesplan:
Mindre tid til dokumentation - mere tid til kerneopgaven

13. Frigivelse af
anlægsmidler til nybyggeri af Norddalsparken

14. Boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) ved St. Darum og Øster Åbølling

15. Tillæg til
Spildevandsplan 2022-2027 for spildevandsledning fra erhvervsområde Andrup Vest
til Novrupledningen

16. Frigivelse af
midler til nedgravede affaldsløsninger i Ribe

17. Forslag til
fredning af Marbæk

18. Frigivelse af
anlægsmidler til støjreducerende anlæg ved GAME StreetMekka

19. Udvidelse af
Kulturpolitikken

20. Helhedsplan
Bramming - Status på boliger ved Idræts Allé i Bramming

21. Medfinansiering
af Signalanlæg ved Storegade 88 i Esbjerg

22. Renovering af
p-plads Præstegade, Ribe, frigivelse anlægsbevilling

23. Endelig
beslutning i forbindelse med retten til tidlig pension

24. Orientering om
Børnesagsbarometret 2022

25. Mindre tid til
dokumentation - mere tid til kerneopgaven