Byrådsmøde 15. august 2022 kl. 17

238 views
Dato / 15. august 2022
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. 1. Budgetrevision pr. 30.04.2022 - Alle udvalg
 3. Revisionsberetninger for 2021
 4. Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 9, Polarparken i
  Esbjerg - Ansøgning om brug af den kollektive råderet til udskiftning af
  køkkener
 5. Ungdomsbo, afdeling 14, Ringparken - Orientering om skema B
  godkendelse i forbindelse med nedrivning af 75 familieboliger (Helhedsplan),
  samt stillingtagen i forbindelse med indfrielse af oprindelig Grundkapitallån
 6. Kornvangen - frigivelse af anlægsmidler - nybyggeri efter
  brand
 7. Høring over ministerdeklaration for det trilaterale
  samarbejde om Vadehavet som Verdensarv
 8. Vurdering af padel som folkeoplysende aktivitet - herunder
  tilskudsvilkår
 9. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring nr. 2020.67 og
  lokalplan nr. 08-040-0002 Boliger ved Rørvangen, Bryndum
 10. Orientering om magtanvendelser på Familieområdet 2021
 11. Orientering
  om magtanvendelser på Voksenområdet 2021