Byrådsmøde 15. juni 2015

308 views
Dato / 20. april 2016
Dagsorden1.Godkendelse af dagsorden 2.Budgetrevision pr. 31.03.2015 - alle udvalg3.Borgerrådgiverens beretning 1. november 2014 - 1. april 20154.Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 20145.Ny biblioteksstruktur 2016-20206.Godkendelse af Sankt Nikolaj børnehave som privat daginstitution7.Forslag til sammensætning af bestyrelse ved Ungdomsskolen og Studie 10 pr. 1. august 20158.Roager Forsamlingshus - ansøgning om eftergivelse af gæld m.m.9.Udkast til spildevandsplan 201610.Ansøgning om forøget byfornyelsestilskud til udskiftning af tag - Kirkevej 1, 6690 Gørding11.Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2013.63 og Lokalplan 01-010-0010 Indre By, Erhvervs- og Serviceområde nord for Dokhavnen, Tillæg nr. 1 til Lokalplan 51312.Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring nr. 2014.11 og lokalplan nr. 20-020-0003 - Endrup, Endrup Mejeri13.Endelig vedtagelse til Kommuneplanændring 2014.23 og Lokalplan 01-120-0001 kontordomicil ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej14.Forslag til Kommuneplanstrategi 2018-203015.Endelig vedtagelse af Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, Esbjerg16.Helhedsplan for botilbud på Kornvangen17.Magtanvendelse 2014 i sociale tilbud18.Sundhedsberedsskabsplan 2014-201719.Høringssvar til statens Vandområdeplan for 2015-202120.Kammerslusen - anmodning om anlægsbevilling21.Renovering af Mindelunden – Bevilling22.Ændring af forbrændingspriser på brændbart affald23.Forslag fra Socialdemokratiets, SFs og Enhedslistens Byrådsgrupper