Byrådsmøde 15. maj 2023 kl. 17

216 views
Dato / 15. maj 2023

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Omprioritering af driftstilskud til Tobakken og Konfus

3. Ligestillingsredegørelse 2023. 

4. Ændring af udpegning til bestyrelsen for Kommunikationscentret..

5. Afsættelse af yderligere budgetmidler til cykelsti Ribe-Vadehavscentret.

6. Tillæg til Spildevandsplan 2022-2027 for område til regnvandsbassin i Gørding Syd 10

7. Kyst & Kunst - udviklingsplan

8. Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af Ripa Ringborg på Ribe Vikingecenter 16

9. Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse ved Strandbygade. 

10. Forslag til kommuneplanændring og lokalplan for HØST PtX Esbjerg.

11. Udtalelse til ankestyrelsen vedrørende lov om styrket forældreansvar.