Byrådsmøde 15. marts 2021 kl. 17

246 views
Dato / 16. marts 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Fastsættelse af frist for ændrings- og
  underændringsforslag til Budget 2022-25
 3. Låneramme for Esbjerg Havn 2020
 4. Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om
  kommunegaranti på lån op til 90 mio. kr
 5. Ansøgning om godkendelse af driftsændringer i
  Blåmuslingen
 6. Ansøgning om udvidelse af Troldehulen
 7. Velfærdsløftet - Godkendelse af samarbejdsaftaler
 8. Forslag til Kommuneplanændring nr. 2020.55 og Lokalplan
  nr. 21-030-0012 Enkeltstående dagligvarebutik på hjørnet af Kirkebrovej og
  Gabelsvej i Bramming
 9. Udskiftning af vindmøller ved Tjæreborg - behandling af
  indkomne bemærkninger
 10. Forslag til Klima- og risikostyringsplan for Esbjerg by
  og havn
 11. Etablering af slæbested ved Kammerslusen