Byrådsmøde 16. april 2018 kl. 17.00

394 views
Dato / 17. april 2018
1. Godkendelse af dagsorden

2. 
Esbjerg
Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskab for 2017

3. 
Nedlæggelse
af Fonden for Mandø-Centret

4. 
Udpegning
af bestyrelsesmedlem i forbindelse med fusion mellem Ribe Katedralskole og Ribe
handelsgymnasium

5. 
Udpegning
af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet

6. 
Udmøntning
af ledig låneramme 2017 fra Esbjerg Havn

7. 
Arbejdernes
Boligforening, afdeling 23, Ådalsvænget - Helhedsplan, skema A

8. 
Sektorplanvejledning
2018

9. 
Orientering
om magtanvendelser foretaget i Esbjerg kommunes tilbud i 2017

10. 
Øget
finansieringsbehov til opførelse af plejeboliger ved Krebsestien herunder nyt
Skema A

11. 
Sundhedsberedskabsplan
2018-2021

12. 
Fællesregulativ
for tømningsordning i Esbjerg og Varde Kommuner

13. 
Gasdistributionsledning
mellem Linko Gas og Ribe Nord

14. 
Tillæg til
Spildevandsplan 2016-2021 for regnvandsbassin ved Høe Bæk

15. 
Energien
Skads Skole, Signatur, halbyggeri - anlægsbevilling

16. 
Nye
lokaler til klub Bøndergårdsvej, Esbjerg - anlægsbevilling

17. 
Tilbygning
Sønderrisskolen Aura - anlægsbevilling

18. 
Renovering
af Måde Genbrugsplads