Byrådsmøde 16. december 2019 kl. 17

324 views
Dato / 17. december 2019
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Arbejdernes Boligforening - Langliparken, etape 2, skema A
  3. Evaluering af retningslinjer og økonomi til deltidspladser til børn med forældre på orlov efter Barselsloven
  4. Esbjerg Motorsport Auto - Etablering af nyt klubhus, anlægsbevilling
  5. Strategisk udviklingsplan for Bramming
  6. Kommuneplanændring nr. 2018.27 og forslag til lokalpan nr.25-020-0001 Dagligvarebutik i St. Darum
  7. Nyt tema i Værdighedspolitikken