Byrådsmøde 16. februar 2015

256 views
Dato / 28. april 2016
DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Esbjerg Kommunes indkøbspolitik
3. Kommunegaranti til H.C. Ørsted Huset
4. Etablering af parkeringspladser på Degnevej
5. Fortsat behandling af forslag om etablering af "Darum Børneby" pr. 1. august 2015
6. Fortsat behandling af forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015
7. Udkast til Team Danmark aftale for perioden 2015-2018
8. Endelig behandling af Masterplan for Esbjerg Strand

LUKKET

Ingen lukkede punkter