Byrådsmøde 16. januar 2017

338 views
Dato / 17. januar 2017
1.Godkendelse
af dagsorden
2. Prøvelse
af spørgsmål om fritagelse og stillingtagen til indkaldelse af stedfortræder
3. Ændring af
styrelsesvedtægten - vederlag til udvalgsformænd samt vederlag til
udvalgsmedlemmer
4. 
Orienteringssag
om nedlæggelse af Forsknings og Udviklingspark Vest A/S
5. 
Retningslinjer
for tilsyn i dagtilbud
6. 
Tonede
linjer pr. 1. august 2017
7. 
Din
Forsyning, Ansøgning om godkendelse af betalingsvedtægt og regulativ
8. 
Affaldsplan
for Fanø Kommune 2017