Byrådsmøde 16. januar 2023 kl. 17

313 views
Dato / 16. januar 2023
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Ansøgning om
oprettelse af lokalråd i Esbjerg Midt

3. Status Vision 2025 - Vækst og Velfærd for 2022

4. Fanø Kommune - forpligtende samarbejde om sagsbehandling af
ansøgninger om sygedagpenge

5. Indstilling af kandidater til bestyrelsen for Nationalpark
Vadehavet

6. Hjemmelsgrundlag - organisering af sundhedsplejen og
tandplejens aktiviteter med udgangspunkt i børnenes dagtilbud, skole og
ungdomsuddannelse

7. Godkendelse af forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi
Syd I/S

8. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Deponi Syd
I/S

9 Ansøgning om tillægsbevilling med baggrund i
energiudfordringer for kommunale faciliteter i SEPE's drift

10. Områdefornyelse i Banegårdsområdet.

11. Ombygning krydset Havnegade-Kirkegade, frigivelse af anlægsbevilling

12 Forslag til Kommuneplanændring for vedvarende energianlæg

13 Endelig
vedtagelse Strategisk udviklingsplan Skads, Andrup og Novrup