Byrådsmøde 16. november 2020 kl. 17

281 views
Dato / 17. november 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Nedlæggelse af Business Region Esbjerg
 3. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Esbjerg Kunstmuseum
 4. Andels Bolig og Byggeforeningen af 1932 - Ansøgning om ommærkning af boliger der er placeret på ministeriets liste over udsatte boligområder
 5. Esbjerg almennyttige Boligselskab - Ombygning af boligforeningens tidligere kontorfaciliteter i Skolegade til familieboliger, skema A
 6. Fanø Kommune – forpligtende samarbejde om sagsbehandling af ansøgninger om handicapbiler
 7. Frivillige aftaler om sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
 8. Indsatsprogram for vandløb
 9. Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede område og specialundervisning i Syddanmark
 10. Besvarelse på centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
 11. Andet udkast til Beskæftigelsesplan 2021-2022