Byrådsmøde 16. september 2019

328 views
Dato / 17. september 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opførelse af plejeboliger og center Krebsestien - Nyt
  skema A
 3. Privatinstitution Troldehulen - Ansøgning om udvidelse
  af børnetal ved oprettelse af ny afdeling
 4. Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 01-020-0008,
  Boliger på en del af Tovværksområde ved Grådybet
 5. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.29 og
  Lokalplan nr. 01-030-0006 - Boligområde for socialt tilbud, Esbjerg