Byrådsmøde 17. april 2023 kl. 17

279 views
Dato / 17. april 2023
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af vedtægter for Ungebyråd

3. 
Udmøntning af grundkapital budget 2021-2024, samt
bortfaldende projekter

4. 
Dispensation fra Sektorplan i Dagtilbud ved
kapacitetsmangel

5. 
Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved Lustrup

6. 
Ribe Svømmebad - udvidelse af kommunale faciliteter -
projekteringsbevilling

7. 
Sport & Event Park Esbjerg - ændring af vedtægt

8. 
Program for parallelopdrag - Udviklingsplan for Esbjerg
midtby og Rørkjær

9. 
Nationalt testcenter for havvindmøller på land