Byrådsmøde 17. juni 2019 kl. 17

331 views
Dato / 18. juni 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Vision 2025 - samlet oplæg
 3. Ungdomsbo - salg og køb af grund i forbindelse med nybyggeri på Kærvej
 4. Boligforeningen 32 - salg/og køb af grund i forbindelse med nybyggeri i Grønlandsparken
 5. Den kommunale ungeindsats i Esbjerg Kommune
 6. Justering af folkeskoleloven - kortere skoleuge i indskolingen
 7. Justering af folkeskoleloven - kvalitetsløft af den understøttende undervisning ved tilførsel af ekstra midler
 8. Justering af folkeskoleloven - rammer for konvertering af understøttende undervisning
 9. Kvaglundhallen ansøger om overtagelse af kommunal grund
 10. Forslag til Planstrategi 2022-34
 11. Høring af indvindingsplan for grundvandsbeskyttelse - Hjerting og V.Gjesing vandværker, Kjersing Kildeplads (Esbjerg Vandværk)
 12. Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 for opstuvningsbassin i Andrup Syd
 13. Endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2017.08 og lokalplan 01-010-0023 for cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade
 14. Udkast til Masterplan for tidligere grusgrav i Tjæreborg
 15. Trafikplan Esbjerg indre by
 16. Orientering om magtanvendelser og andre indgreb i retten til selvbestemmelse i Social & Tilbud i 2018
 17. Projekt Krebsestien - Forskydning af anlægsøkonomi