Byrådsmøde 17. juni 2024 kl. 17.00

100 views
Dato / 17. juni 2024
1. Godkendelse af dagorden 

2. Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2025-28

3. 
Ansøgning om kommunegaranti til DIN Forsyning Varme A/S

4. 
Bramming Boligforening - afdeling 26 - Sct. Georgsbo -
ansøgning om tiltrædelse af særlige udlejningskriterier

5. 
Ungdomsbo, afdeling 34, Storegade/Grundvigs Allé -
Ombygning af tidligere Slagterbutik Storegade 77 i Esbjerg, skema A

6. 
Omprioritering af tidligere afsatte midler til
masterplan

7. 
Frigivelse af projekteringsmidler til udvidelse af
kapaciteten på Sønderrisskolen Aura

8. 
Afrapportering på Klimaindsatsen 2024

9. 
Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner
2022-2027

10. 
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan
for erhvervsområdet ved Korskro Vest

11. 
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan
for boliger ved Vestergade i Gørding

12. 
Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse af
sanktioner

13. 
Forslag fra Socialdemokratiet om ophør af
særrettigheder for el/brint køretøjer på kommunale p-pladser