Byrådsmøde 17. maj 2021 kl. 17

183 views
Dato / 18. maj 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Hovedrapport om ligestilling 2020
 3. Bramming Boligforening, afdeling 7 - Ansøgning om
  væsentlige forandringer med kommunalgaranti
 4. Nationale test
 5. Vedtagelse af Miljøkonsekvensrapport for Quantafuel
 6. Forslag til program for områdefornyelse i Bymidte Vest
 7. Forslag til program for områdefornyelse i Ribe
 8. Etablering af fælles friareal i Bramming bymidte
 9. Orientering om internt tilsyn af beskæftigelsestilbud i
  Social barn-ung-voksen og Jobcentret