Byrådsmøde 17.december 2018 kl. 17

346 views
Dato / 18. december 2018
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Fremad, afd. 5, Åhaven - Helhedsplan
 3. Fremad, afd. 2, Gefionsparken - Helhedsplan
 4. Godkendelse af strategi for socialt udsatte mennesker
 5. Fordeling af 2 mio kr. til nye lokaletilskuds- og gebyrregler fra 2019
 6. Center for Misbrug & Udsatte - Nyt lejemål til Motivationshuset
 7. Ansøgning om tilskud til nedrivning, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
 8. Statsmidler til cykelsti Øster Vedsted - Vester Vedsted
 9. Gågaderegulativ Mere byliv i Esbjerg bymidte
 10. Godkendelse af Helhedsplan for Fovrfeld Ådal
 11. Anmodning om sag på byrådets dagsorden fra Socialdemokratiet
 12. Eliteidrætsområdets nuværende og fremadrettede budget
 13. Etablering af ordblindeindsatser