Byrådsmøde 18. december 2017

370 views
Dato / 19. december 2017
 1. Godkendelse
  af dagsorden
 2. Ændring af
  styrelsesvedtægten - ændring af antallet af medlemmer i Social &
  Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur & Fritidsudvalget
 3. Etablering
  af § 17 stk 4 udvalg vedrørende kommunal ungeindsats
 4. Udmøntning
  af grundkapital for 2018-2021
 5. Ny
  Deklaration for Rybners
 6. Evaluering
  af bymidtesamarbejdet 2017
 7. Fælles
  kriterier for udlejning af ungdomsboliger
 8. Afskaffelse
  af daginstitutionernes lukkedage
 9. Godkendelse
  af Rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Esbjerg
  Kommune og Esbjerg Ensemble
 10. Revision
  af Natura 2000-afgrænsningerne
 11. Vedtagelse
  af Kommuneplan 2018-30
 12. Affaldsplan
  for lystbådehavn ved Esbjerg Strand
 13. Ansøgning
  om byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse af Fengers Allé 3, 6740
  Bramming
 14. Handleplan
  for Center for Misbrug & Udsatte
 15. Boliger
  Kornvangen 1-5 og 9 A-D, anlægsbevilling
 16. Mobildækning
  og lejepriser for antennemaster m.v.
 17. Etablering
  af cykelstier 2017 - Tillægsbevilling
 18. Opførelse
  af P-hus i Danmarksgade 62, udbud af entreprise
 19. Etablering
  af sygeplejeklinikker i Distriktscenter Strandby, Plejecenter Østergården,
  Områdecenter Hedelund og Skovbo Centeret
 20. Tilpasning
  af kommissorium for det Rådgivende Udvalg for Vadehavet