Byrådsmøde 18. juni 2018 kl. 17.00

373 views
Dato / 18. juni 2018
 1. Godkendelse
  af dagsorden
 2. 1.
  Budgetrevision pr. 31.03.2018 - Alle udvalg
 3. Regnskab
  2017, Sydvestjysk Brandvæsen
 4. Likvidation
  Forsknings- og Udviklingspark Vest A/S
 5. Udpegning
  af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelse for institutionen for den forberedende
  grunduddannelse (FGU) i Varde, Fanø og Esbjerg Kommune
 6. Varde
  Bolig Administration - Alment nybyggeri skema A
 7. Ændringer
  i Dagtilbudsloven for private pasningsordninger
 8. Ændringer
  i Dagtilbudsloven om kombinationstilbud § 85 a
 9. Godkendelse
  af Forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø
  Kommuner
 10. Ansøgning
  om byfornyelsestilskud - 1. ansøgningsrunde
 11. Helhedsplan
  Fovrfeld Ådal
 12. Etablering
  af skæve boliger på Novrupvej i Esbjerg
 13. Beretning
  for 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt
  værgemålssager
 14. Fastsættelse
  af takster for taxakørsel i Esbjerg Kommune
 15. Intelligente
  Trafik Systemer - projekteringsbevilling
 16. Overholdelse
  af vandløbsregulativ for Alslev Å
 17. Renovering
  af Dige i Varming Enge