Byrådsmøde 18. maj 2015

292 views
Dato / 28. april 2016
DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Esbjerg Erhvervsudvikling godkendelse af årsregnskabet for 2014
3. Fremadrettet Indsatslederdækning i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde
4. Active Living strategi 2015 - 2018
5. Esbjerg Kommunes idrætsstrategi 2015 - 2018
6. Uddelegering af byrådets beslutningskompetence vedrørende Lokalplaner
7. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2014.06 og Lokalplan 38-020-0001 - Vadehavscentret i Vester Vedsted
8. Bemyndigelse til at søge værgemål for Borger & Arbejdsmarked
9. Om- og tilbygning af Forsorgshjemmet - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling
10. Kammerslusen Ribe
11. Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger, Udviklingscenter Ribe, Farupvej - Bevillingsændring
12. Tilbygning og erstatningsbyggeri for pavillon i Børnegården Gredstedbro


LUKKET

13. Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 14 grunde på Ejlif Krogagers Vej i Tjæreborg
14. Salg af Sdr. Kjersingvej 15, 6715 Esbjerg N
15. Køb af jord til udvidelse af Vadehavscentret i Vedsted ved Ribe