Byrådsmøde 18. maj 2020 kl. 17

276 views
Dato / 19. maj 2020
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om
  kommunegaranti på op til 80 mio. kr.
 3. Orientering - Esbjerg almennyttige Boligselskab,
  afdeling Fuglebakken - Skema C godkendelse i forbindelse med helhedsplan
 4. Opdateret Restaurationsplan for Esbjerg Kommune
 5. Udsættelse af kommunale dagtilbuds bestyrelsesvalg
 6. Mulighed for 2-årig valgperiode for
  forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
 7. Cosmosskolen ordblindeklasse 6. årgang
 8. Initiativer på fritidsområdet i en Coronatid
 9. Miljøgodkendelse af svinebrug Tangevej 7, 6690 Gørding
 10. Forslag til Lokalplan 23-010-0005 og Kommuneplanændring
  2018.26
 11. Forslag til lokalplan nr. 12-010-0004, Tjæreborg,
  Boligområde syd for Tradsborgvej
 12. Kommuneplanændring 2019.48 Klima og håndtering af vand
 13. Røg- og Tobaksfri Esbjerg Kommune - strategi for en
  røg- og tobaksfri fremtid i Esbjerg Kommune 2020-2030