Byrådsmøde 18. marts 2019

380 views
Dato / 19. marts 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Fastsættelse af frist for ændrings- og underændringsforslag til Budget 2020-23
 3. Restlån for 2018
 4. Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på 50 mio. kr
 5. Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på op til 80 mio. kr.
 6. Forslag til KL´s delegeretmøde 2019
 7. Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på Store Bededag i forbindelse med Tulipanfesten 2019
 8. Orientering om magtanvendelser indberettet fra børn og unge institutionerne i Esbjerg Kommunes tilbud i 2018
 9. Cricket - banefaciliteter og klubhus, anlægsbevilling
 10. Indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Gørding, Vejrup vandværker
 11. Ansøgning om byfornyelsestilskud i Bramming - 2. ansøgningsrunde
 12. Ansøgning om øget byfornyelsestilskud til udvendig istandsættelse - Jernbanegade 3, 6690 Gørding
 13. Forslag til kommuneplanændring 2017.08 og lokalplanforslag 01-010-0023 for cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade
 14. Arealerhvervelse til vejudlæg ved Gjesing Station
 15. Arealerhvervelse ved Brammingborgvej, Bramming
 16. Forplads til Jerne nærbanestation - Projekteringsbevillling
 17. Opførelse af ny daginstitution på Bøndergårdsvej - Projekteringsbevilling
 18. Grøn ordning - Anlægsbevilling
 19. Marbækgård Trailcenter - Anlægsbevilling
 20. Masterplan for tidligere grusgrav i Tjæreborg - Anlægsbevilling
 21. Trafikknudepunkt Gjesing Station etape 2 - Anlægsbevilling
 22. Køb af tilbud hos Karateklubben