Byrådsmøde 18. november 2019 kl. 17.00

257 views
Dato / 19. november 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og
  stillingtagen til stedfortræderindkaldelse
 3. Ansøgning fra den selvejende daginstitution Børnehuset
  Novrupvej om ændring af driftsform til privatinstitution
 4. Udvidelse af børnetal i privatinstitutionen Jerne Børnehave
 5. Ombygning Kornvangen
 6. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring nr. 2019.43 og
  lokalplan nr. 24-010-0002, Boligområde ved Kragelundvej, Hunderup
 7. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1, Lokalplan
  01-020-0009
 8. Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder til endelig
  vedtagelse
 9. Planstrategi 2022-34 Endelig vedtagelse
 10. Handicapstrategiske pejlemærker 2019-2022