Byrådsmøde 19. april 2021 kl. 17

211 views
Dato / 20. april 2021
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af fritagelse fra udvalgshverv
 3. Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2020
 4. Boligforeningen Ungdomsbo - Ved Kystparken, Skema A
 5. Orientering - Boligforeningen '32, afdeling 18 -
  Skjoldsgade/Spangsbjerggade - Skema C godkendelse i forbindelse med helhedsplan
 6. Fiskeri- og Søfartsmuseet - ansøgning om fremrykning og
  frigivelse af anlægstilskud til legeplads
 7. Godkendelse af anlægsbevilling vedr. nyt skateanlæg ved
  GAME Streetmekka
 8. Godkendelse af Rammeaftale for Esbjerg Ensemble
  2021-2024
 9. Bevilling af lån til separatkloakering
 10. Kommuneplan 2020.53 og lokalplan 01-010-0029 for
  Torvegade 6 i Esbjerg
 11. Områdefornyelse Bramming - Banegården / Jernbanegade
  etape II - bevilling
 12. Ombygning af rundkørsel i Tarp - projekteringsbevilling
 13. Nødherbergspladser og social gadeplansmedarbejder
 14. Indførelse af whistleblower-ordning i Esbjerg Kommune