Byrådsmøde 19. august 2019 kl. 17.00

267 views
Dato / 20. august 2019
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. 1. Budgetrevision pr. 30.04.2019 - Alle udvalg
 3. Revisionsberetninger for 2018
 4. Fastsættelse af frist for ændrings- og
  underændringsforslag til Budget 2020-2023
 5. Ansøgning fra Ribe Fjernvarme om kommunal
  garantistillelse på 25 mio. kr.
 6. Borgerrådgiverens beretning for 2018.
 7. Udpegning af medlem til Bevillingsnævn og Grundlisteudvalg
 8. AB Vejen Byggeselskab, afdeling 15, Skovbrynet i
  Gørding - Ekstraordinære renoveringsarbejder (Kommunegaranti)
 9. Orientering - Boligforening Ungdomsbo - Alment
  nybyggeri på Tovværket (Skema B)
 10. Stengårdsvej - ommærkning
 11. Bramming Boligforening, afdeling 2, Ribevej -
  Renovering af 2 ejendomme
 12. Genoptagelse af sag, etablering af altan, Norgesgade
  44, 6700 Esbjerg
 13. Godkendelse af strategien for den tværgående
  ungeindsats
 14. Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder
 15. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Diagonalvejen
 16. Nedrivning af bevaringsværdigt stuehus
 17. Endelig vedtagelse for Kommuneplanændring 2018.22 og
  Lokalplan 20-010-0003
 18. Forslag til Kommuneplanændring 2019.31 og forslag til
  Lokalplan 40-040-0005, Ribe Nørremark, Ribe Fjernvarme
 19. Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0004, For et
  boligområde ved Strandvænget
 20. Udkast til udbygningsaftale vedr. Ribe Jernstøberi og
  veje
 21. Forslag til Kommuneplanændring 2018.17 og forslag til
  Lokalplan 40-010-0008 for Ribe Jernstøberi
 22. Grænsestien - Tilskud fra Nordeafonden
 23. Indkøb af beholdere
 24. Anlæg til automatisk vask af affaldsbeholdere
 25. Beretning for 2018 om magtanvendelse og andre indgreb i
  selvbestemmelsesretten samt værgemålssager