Byrådsmøde 19. december 2022 kl. 17

255 views
Dato / 19. december 2022
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Flytning af udgifter fra drift til anlæg

3. Budgetstrategi 2024-27

4. Økonomisk politik 2023

5. Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 4
Fuglebakken i Esbjerg - Ansøgning om brug af kollektive råderet til udskiftning
af badeværelser

6. Anlægsbevilling - Ombygning af
Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra
Regionstandplejen

7. Frigivelse af rådighedsbeløb til
renovering/ombygning af naturskolebygning Vadehavscentret

8. Kollektiv trafik, forslag til besparelser
i 2023 og frem

9. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for Idræts Alle syd,
Bramming

10. Nulstilling af indtægter fra
parkeringskontrol

11. Ny gadebelysning Skolegade, mellem
Kirkegade og Englandsgade, Esbjerg, frigivelse af anlægsbevilling

12. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring
for fastholdelse af et jordbrugsområde i Tjæreborg

13. Danmarkskort 2021 - beslutning om
udarbejdelse af handlingsplan

14. Renovering af kommunens
udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

15. Orientering om Danmarkskortet 2021