Byrådsmøde 19. januar 2015

351 views
Dato / 28. april 2016
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ændring af Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune
3. Etablering af lokal organisation omkring Verdensarv Vadehavet
4. Ansøgning om byfornyelsestilskud til udskiftning af tag, maling af facade mv. - Søndergade 27, Gørding
5. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 40-040-0003, Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 03.10, Ribe Nørremark, Ørstedsvejs Lukning
6. Forslag til Kommuneplanændring nr. 2014.14 og lokalplanforslag 22-010-0002 - Vejrup by, Centerområde i Vejrup
7. Igangsætning af kommuneplanændring og lokalplanforslag for jorddeponi og rekreativt areal ved Tradsborg Plantage
8. Energiledelsessystem, frigivelse af bevilling
9. Ombygning af Bramming Banegård