Byrådsmøde 19. juni 2023 kl. 17

254 views
Dato / 19. juni 2023
1. Godkendelse af dagsorden

2. Ribe Boligforening
afdeling 41 - Ansøgning om væsentlig forandring

3. Ribe Boligforening afdeling 42 - Ansøgning om
væsentlig forandring

4. 
Ribe Boligforening afdeling 43 - Ansøgning om
væsentlig forandring

5. Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2022


6. Anlægsbevillinger
bringes på plads til budget 2024-27


7. Årsregnskab 2022 for Sydvestjysk Brandvæsen


8. Udpegning af en ekstra politisk repræsentant til
Medvind i Østerbyen


9. Varde Bolig Administration, afdeling 124 i Øster
Vedsted - Ansøgning om væsentlig forandring med kommunalgaranti - ændring i
forhold til tidligere afgørelse


10. Budget 2024 - procedure for "spørgsmål/svar" 

11. Godkendelse af principper for fremtidig
Klimafond


12.  Marbæk, revideret fredningsforslag


13. Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring for
vedvarende energianlæg


14. Ombygning af rundkørsel i Tarp, ekspropriation


15. Godkendelse af
ekspropriation samt frigivelse af anlægsbevilling, cykelsti Bramming-Store
Darum


16. 
Forslag til Kommuneplanstrategi 2026-38

17. 
Indtægtsbevilling - Offentligt tilgængelige
ladestandere

18.  Byggeregnskab Sirius Seniorbo


19. 
Ensartning af husleje i de kommunale
udlejningsejendomme på Gl. Vardevej efter renovering

20. Forslag til ny skolestruktur